Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Volby do Školské rady při Základní škole Osek

Volby do Školské rady při Základní škole OsekV roce 2006 byla Radou města Osek zřízena Školská rada při ZŠ Osek. Podle zřizovací listiny má šest členů, z toho třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu zákonní zástupci žáků. Pravomoci školské rady jsou stanoveny v § 168 zákona 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a umožňují podílet se na řízení a především kontrole činnosti školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Zákonní zástupci žáků a veřejnost tak mají možnost předkládat vedení školy své připomínky a návrhy či se vyjadřovat prostřednictvím školské rady ke znění základních dokumentů školy jako je školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vzdělávací koncepce či hospodaření školy. Kontakty na současné členy školské rady lze najít zde na webových stránkách základní školy. Volební období trvá tři roky, takže nastal čas zvolit školskou radu novou. Na základě zřizovací listiny a volebního řádu vyhlašuji volby do Školské rady při ZŠ Osek na den 5. 11. 2020, tj. v den konání třídních schůzek. Žádám všechny zájemce o práci ve školské radě z řad zákonných zástupců žáků, aby se co nejdříve přihlásili prostřednictvím třídních učitelů nebo přímo vedení školy, abychom mohli včas zveřejnit seznamy kandidátů a připravit volební lístky.

LOGO_PRUHLEDNE.gif