image
image
image
image

Akce školy

image
13. 4. 2021 Hody, hody, doprovody, prvňáčci jdou za poklady Nabízí nám jarní svátky, 
image
10. 4. 2021 Rozhovor k zápisu do 1. třídy Rozhovor ředitelky MŠ Hornická Kateřiny Slovanové a paní učitelky Lenky Špinkové ze ZŠ Osek k zápisům do 1. třídy. Informace k průběhu zápisu, školnímu vzdělávacímu programu školy, školní družině a mnoho dalšího najdete v odkazu zde.
image
24. 3. 2021 Další tvořivé úkoly a aktivity distanční výuky Třeťáčci bojují s angličtinou, jak můžou. A to opakováním slovíček, tvořením či překladem vět. Rádi pracují v aplikaci Jamboard, kde mohou spojovat slova nebo věty k obrázkům.
image
23. 3. 2021 Den s Harrym Potterem na 1. stupni V pátek 26.2. byli žáci 1. a 2. tříd naposledy ve škole. Ale loučení se školou smutné nebylo, právě naopak. Děti si užívaly den s Harrym Potterem, oblíbenou postavou ze školy v Bradavicích.
zobrazit vše
image
7. 4. 2021 Zahájení rotační výuky a provoz od 12. dubna Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12. dubna 2021 je vládními opatřeními povolena rotační výuka na I. stupni školy.  Třídy budou mít střídavou výuku (týden prezenčně/týden distančně) dle následujícího rozpisu:
image
17. 3. 2021 Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 V souladu s ustanovením § 36 školského zákona a s metodickým doporučením MŠMT č. j.: MSMT-6651/2021-1 vydaným vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením stanovuji termín a způsob zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy v Oseku pro školní rok 2021/2022 takto:
image
4. 3. 2021 Přijímací řízení na SŠ, informace k testování uchazečů Aktuálně: Vážení rodiče, milí žáci, základním školám bylo uloženo informovat Vás o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání, které najdete v odkazu zde.
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.