image
image
image
image
image

Akce školy

image
9. 1. 2023 Cesta do pravěku Hned na začátku ledna se šesťáci vypravili do pravěku. Průvodcem po Muzeu města Ústí nad Labem jim byl zubr Emil. Interaktivní dějepisný program byl zaměřený na starší dobu kamennou a jeho cílem bylo poznání dávné historie Ústí nad Labem a okolí.
image
9. 1. 2023 Vlastivědné exkurze Ve středu 16. listopadu jsme se vypravili se žáky 9. ročníku do Terezína. V pochmurném dni jsme si tak připomenuli tragické období této pevnosti v době nacistické nadvlády. Žákům byl podán výklad v širším kontextu.
image
9. 1. 2023 Úspěch v Pythagoriádě Každoročně probíhá na základních školách po celé republice matematická soutěž Pythagoriáda. V říjnu se žáci 2. stupně ZŠ Osek této soutěže rovněž zúčastnili. V kategorii mladších žáků byli nejúspěšnější řešitelé Jitka Křemenová a Tomáš Hříbal ze 6.
image
9. 1. 2023 Soutěž Litvínovský Choroš I letos se naši žáci účastnili 23. ročníku tradiční soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol Litvínovský Choroš. Je to vědomostní soutěž, kterou pořádá SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov.
zobrazit vše
image
9. 1. 2023 Prevence rizikového chování Vstup do nového roku 2023 žáci všech ročníků druhého stupně zahájili prevencí rizikového chování s lektorkou Mgr. Monikou Podlahovou. Šestáci začali povídáním o bezpečném pohybu na internetu, aby věděli, jaká jsou jeho rizika sociální i zdravotní.
image
22. 12. 2022 Zpátky do školy až v úterý 3. ledna Vážení rodiče, milí žáci, přejeme Vám pohádkové Vánoce a těšíme se na Vás v novém roce. Vánoční prázdniny končí pondělím 2. ledna 2023. Vyučování začne až v úterý 3. ledna 2023. 
image
12. 12. 2022 Vánoční akce Srdečně Vás zveme na Vánoce ve škole a náš tradiční vánoční koncert...Více informací na přiloženém plakátu.
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.