image
image
image
image
image

Akce školy

image
9. 9. 2022 Slavnostní přivítání prvňáčků V letošním školním roce jsme 1. září 2022 v Základní škole Osek přivítali do třech prvních tříd 60 nových žáků. Slavnostní přivítání se uskutečnilo v areálu základní školy v Nelsonské ulici. Mnoho školních úspěchů popřál novým školákům pan ředitel Mgr. Luboš Čapek a pan starosta města Osek Ing.
image
9. 9. 2022 Adaptační kurz na Klínech Nový školní rok pro třídy 6.A, 5.C a 7.A začal netradičně adaptačním kurzem. Jelikož všechny třídy mají nové třídní učitelky, vyrazili jsme se navzájem seznámit do penzionu Stará Škola na Klíny. Počasí nám opět přálo, a tak jsme jeden a půldenní pobyt strávili v přírodě.
image
3. 7. 2022 Rozloučení s 9. ročníkem Devět let uteklo jako voda a naše základní škola vypustila do světa další své absolventy, tentokrát třídy paní učitelek Jarešové, Procházkové a Linhartové. Rozloučili jsme se s nimi hned natřikrát. Ve středu 29.
image
30. 6. 2022 Účast na výzkumném šetření HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) Ve druhém pololetí školného roku 2021/2022 se žáci naší školy zúčastnili výzkumného šetření Health Behaviour in School-aged Children (HBSC; www.hbsc.org). Studie HBSC je realizována pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) ve 4letých intervalech napříč 50 státy světa již od roku 1983.
zobrazit vše
image
21. 9. 2022 Virtuální realita a roboti Počítačové učebny, interaktivní tabule nebo tablety jsou pro naše žáky už takřka samozřejmou součástí vyučování.
image
28. 6. 2022 Seznamy 1. tříd V příloze níže naleznete seznamy dětí do prvních tříd pro školní rok 2022/2023
image
21. 6. 2022 Doporučený seznam sešitů a pomůcek V odkazu níže naleznete seznamy sešitů a pomůcek na další školní rok
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.