image
image
image
image

Akce školy

image
22. 12. 2020 Vánoce ve 3.B Každý jsme si asi letošní Vánoce a oslavy spojené s nimi představovali úplně jinak.
image
22. 12. 2020 Udělej radost I letos jsme v rámci projektu Hrdá škola konali dobré skutky. Opět jsme chtěli potěšit jedince, kteří se nacházejí ve zdravotnických či sociálních zařízeních nebo ty, kteří jsou osamoceni.
image
22. 12. 2020 Čertí škola ve 3.B Již od brzkého rána přišli čertíci natěšeni do čertí školy. V průběhu dne plnili zapeklité slovní úlohy. Po třídě létal pekelný balon, který spálil každého, kdo neřekl správný výsledek.
image
12. 11. 2020 Vážíme si starší generace Děti ze ZŠ Osek, pod vedením svých tvůrčích a šikovných pedagožek, vyrobily krásná přání a milé dárky k oslavě Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá na 1. října. Do tvoření se zapojila téměř každá ze tříd školy. Několik žaček třídy 8.
zobrazit vše
image
31. 12. 2020 Rozvrh online hodin a další informace k distanční výuce Vytvořili jsme pro vás stránky podpory distanční výuky, kde najdete užitečné informace a postupy, jak řešit například problém se zapomenutými přihlašovacími údaji, nebo jak pracovat s Google učebnou.
image
31. 12. 2020 Výuka od 4. ledna 2021 - 1. a 2. ročník Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás informovali o organizaci výuky od pondělí 4. ledna 2021. K prezenční výuce ve škole se od tohoto data vrátí pouze 1. a 2. ročník. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně.
image
31. 12. 2020 Výuka od 4. ledna 2021 - 3. až 9. ročník Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás informovali o organizaci výuky od pondělí 4. ledna 2021. K prezenční výuce ve škole se od tohoto data vrátí pouze 1. a 2. ročník. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně.
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.