image
image
image
image
image

Akce školy

image
6. 12. 2023 Mikulášské milosti Včerejší mikulášská nadílka. Kromě sladkostí dostaly děti podle zásluh i mikulášské milosti - třeba právo navštívit hodinu v jiné třídě, nebo nebýt zkoušen.
image
25. 11. 2023 Slavnosti slabikáře V pátek 24. listopadu se všichni naši prvňáci proměnili ve víly a skřítky. Měli totiž důležitý úkol vysvobodit princeznu Abecedku ze zlé moci čaroděje Negramota. Museli zvládnout 5 důležitých úkolů, které byly prověřením jejich získaných vědomostí a schopností zejména ve čtení, psaní a matematice.
image
14. 11. 2023 Projekt Zdravý životní styl 2023 Podzimní projektové dny Základní školy Osek patřily tentokrát péči o zdraví. Děti se setkaly s tématy jako zdravá strava, spánek, pohyb nebo první pomoc. Získané informace pak prezentovaly v podobě dnes populárních podcastů, které si samy natočily a kterými budeme postupně plnit naše webové stránky.
image
14. 11. 2023 Suit Up Day Letošní akci Hrdé školy s anglickým názvem Suit Up Day jsme posunuli zase o kousek dále a zařadili jsme ke společenskému oblečení i tanec. K vidění byla mazurka, skočná polka, ostré paso doble, noblesní polonéza a rychlý twist.
zobrazit vše
image
6. 12. 2023 Dobrý skutek Prosinec je měsícem splněných přání, dárků a pomoci pro ty, kteří ji potřebují. Proto naše škola uspořádala už čtvrtou sbírku pro zvířata v nouzi. Přestože byla charitativní akce dobrovolná, podařilo se nám shromáždit tolik materiální pomoci, že se skoro ani nevešla do připraveného auta.
image
21. 11. 2023 Informace ke stávce 27. listopadu Vážení rodiče, jelikož nedošlo k dohodě odborů s MŠMT na navýšení prostředků v rozpočtu školství na rok 2024, všichni zaměstnanci ZŠ Osek se připojí k jednodenní stávce, vyhlášené odborovým svazem na pondělí 27. 11. 2023.
image
16. 11. 2023 Školní oblečení Opět otevřen speciální eshop naší školy, kde máte časově omezenou možnost zakoupit si školní oblečení a to až do 3. prosince. Pozor, 4. prosince se eshop uzavře, vyrobí se všechny objednávky najednou a doručeny budou do 31. prosince.
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.