image
image
image
image

Akce školy

image
10. 5. 2022 Staráme se o své okolí V rámci pracovního vyučování žáci 4.třídy zvelebují své okolí. Vyzbrojeni motyčkami, hráběmi a košťaty se vrhli na plevele v okolí skleníku. Práci zvládli na výbornou, plevel zmizel a školní prostory jsou opět v pořádku.
image
10. 5. 2022 Hravá vlastivěda Čtvrťáci pokračují v poznávání historie naší vlasti. Tentokrát na téma Přemyslovci knížata a králové.
image
10. 5. 2022 Online svět a ty Žijeme v době, kdy je užívání internetu dětmi prakticky nevyhnutelné, proto je důležitá prevence. Žáci čtvrtých a pátých tříd se zúčastnili besedy na téma Online svět a ty. Seznámili se s pravidly, jak se bezpečně pohybovat na sociálních sítí, jak zaheslovat svá data a neotvírat nebezpečné emaily.
image
9. 5. 2022 Happening ke Dni matek Happening může označovat mítink, příležitostné mimořádné shromáždění, ale některé slovníky uvádějí jako základní nebo dokonce jediný význam používání netradičních uměleckých forem a prvků (například divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do
zobrazit vše
image
10. 4. 2022 Speciální péče o žáky naší školy Již řadu let poskytuje Základní škola Osek pomoc žákům s řečovými problémy. Lekce probíhají každé pondělí v rozsahu šesti hodin pod vedením dvou zkušených logopedických asistentek, které úzce spolupracují s klinickými logopedy.
image
7. 3. 2022 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Oseku pro školní rok 2022/2023 V souladu s ustanovením § 46 školského zákona stanovuji termín zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy Osek, okres Teplice pro školní rok 2022/2023 na 7. dubna 2022 od 13:30 do 17:30 hod v budově ZŠ v Nelsonské ul.
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.