image
image
image
image

Akce školy

image
23. 6. 2022 Úspěchy našich žáků Máme vždy velkou radost, když se můžeme pochlubit tím, jak šikovné děti chodí do naší školy. Terezka Krtková je žákyní třídy 2.C a je velmi nadějnou sportovní gymnastkou.
image
15. 6. 2022 Den s českou discgolfovou reprezentací aneb vzácná návštěva v Oseku Naše škola se zúčastnila soutěže „Discgolf do škol“, kterou pořádala Česká asociace discgolfu. Jako jedna z deseti vylosovaných škol z celé ČR jsme vyhráli 20 disků a 2 koše, do kterých se hráči trefují. Navíc jako třešinku na dortu jsme s výhrou dostali „Den s Českou discgolfovou reprezentací“.
image
8. 6. 2022 Tiské stěny Období výletů a exkurzí se rozjelo v plné proudu, tak se i druháčci vypravili na ten svůj. Letos jsme vyrazili do Tiských stěn, abychom poznali historii pískovců.
image
8. 6. 2022 Dějepisná exkurze Kostomlaty, Hazmburk Sedmáci navštívili středověké hrady v Českém středohoří
zobrazit vše
image
21. 6. 2022 Protidrogový vlak
image
20. 6. 2022 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Organizace 1. září
image
10. 4. 2022 Speciální péče o žáky naší školy Již řadu let poskytuje Základní škola Osek pomoc žákům s řečovými problémy. Lekce probíhají každé pondělí v rozsahu šesti hodin pod vedením dvou zkušených logopedických asistentek, které úzce spolupracují s klinickými logopedy.
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.