image
image
image
image

Akce školy

image
1. 7. 2021 Rozloučení s IX. ročníkem a slavnostní předávání vysvědčení Poslední dva červnové dny byly na naší škole ve znamení loučení. Jednak loučení s podivným školním rokem 2020/21, který byl téměř celý odučen distančně, druhak s našimi deváťáky.
image
22. 6. 2021 Pyžamo, kam se podíváš Dnes je nejlepší školní den. Vyčistit zuby, umýt, nasnídat, pak už jen skočit do bot a vyrazit do školy. Jestli máte pocit, že tu postrádáte ještě fázi oblékání, tak vás můžeme ujistit, že tu chybí záměrně. Ve čtvrtek 17. června mohli totiž všichni žáci vyrazit na výuku v nočním oblečení.
image
22. 6. 2021 Čas výletů Začíná léto, blíží se prázdniny, je tedy nejvyšší čas jet na školní výlet. Žáci z 2.A a 2.B se vypravili za zvířátky do ústecké ZOO.
image
22. 6. 2021 Adaptační den na druhém stupni V pátek 11.6 se naši budoucí šesťáci společně se 4.B vydali na druhý stupeň. Tam si pro ně žáci osmých a devátých ročníků společně s vyučujícími jednotlivých předmětů připravili ukázky z hodin chemie, fyziky a přírodopisu.
zobrazit vše
image
27. 6. 2021 Informace rodičům budoucích prvňáčků Vážení rodiče, slavnostní přivítání žáků prvních tříd proběhne 1. září 2021 v budově I. stupně školy v Nelsonské ulici od 8.00 hodin. V souvislosti s pandemií Covid 19 bude pravděpodobně nutné dodržovat aktuální vládní opatření. Bližší informace včas obdržíte.
image
22. 6. 2021 Škola bez bariér Naše škola pravidelně žádá o dotační tituly na odborné učebny a jejich vybavení. V získávání dotací jsme úspěšní, v letošním roce vyčerpáme například dotaci ve výši minimálně 3 miliony Kč na obnovu vybavení počítačových učeben na I. i II. stupni a školního skleníku.
image
19. 5. 2021 Volby do školské rady 2021 V roce 2006 byla Radou města Osek zřízena Školská rada při ZŠ Osek. Podle zřizovací listiny má šest členů, z toho třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu zákonní zástupci žáků.
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.