image
image
image
image
image

Akce školy

image
17. 6. 2024 Čtyřlístek 4/2023/2024 Je červen a blíží se tak dlouho očekávaný konec školního roku a prázdniny! Ty jsou pro většinu z nás časem cestování, seznamování a hledání nových přátel.
image
14. 6. 2024 Koncert pěveckého sboru V úterý 11.června se kostelem Sv. Petra a Pavla rozezněly dětské hlásky. To se školní pěvecký sbor Čtyřlístek loučil se školním rokem. V půl páté se kostel zaplnil diváky a program mohl začít. Nejprve nastoupili ti nejmenší s písní Dělání.
image
image
14. 6. 2024 Exkurze do Žatce V pondělí 3. června 2024 se žáci 7.A a 7.B vydali na dějepisnou exkurzi do Žatce. Jejich prvním cílem byl Mederův dům, renesanční památka z 16. století, která slouží jako muzeum.
zobrazit vše
image
17. 6. 2024 Školní potřeby na nový školní rok pro II. stupeň Doporučený seznam školních potřeb, sešitů a pomůcek na výtvarnou výchovu pro jednotlivé ročníky najdete zde.
image
7. 6. 2024 Výsledky voleb do školské rady 2024 Na úřední desce naleznete zápisy z voleb do Školské rady při Zakládání škole Osek, okres Teplice. Aktuální složení školské rady a kontakty na jednotlivé členy naleznete zde.
image
27. 5. 2024 Informace pro budoucí prvňáčky Organizace pondělí 2. září 2024
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.