Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Osek, okres Teplice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Osek
Zahradní 246
417 05 Osek

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Organizační řád.pdf

Seznam organizačních složek:

 • Družina
 • Jídelna

Organizační struktura (ZŠ)

Zaměstnanci - jídelna

Zaměstnanci - družina

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Osek
  Hrdlovská 662
  417 05 Osek

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Osek
  Hrdlovská 662
  417 05 Osek

 • 4.3 Úřední hodiny

  dle dohody

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 417 837 125

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsosek.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Osek
  Hrdlovská 662
  417 05 Osek

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  zsosek@zsosek.cz

  Další elektronické adresy:

  Kontakt

 • 4.8 Datová schránka

  ej6qv6g

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-1061320379/0800

6. IČO

49087011

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsosek@zsosek.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ej6qv6g

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Osek, Hrdlovská 662, 417 05 Osek

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 1. Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném – podatelna, která sídlí na adrese Osek, Hrdlovská 662. Na této adrese jsou v následujících úředních hodinách 7:30 – 12:30, 13:00 - 15:00 přijímány dokumenty v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě doručované na přenosných technických nosičích dat. V případě dokumentu předaného škole mimo podatelnu a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně zajistí příslušný zaměstnanec, který jej převzal nebo vytvořil, bezodkladné provedení úkonů stanovených vyhláškou v souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů.
 2. Podatelna je vybavena zařízením, které umožňuje příjem datových zpráv doručovaných na elektronickou adresu podatelny školy: zsosek@zsosek.cz, doručovaných prostřednictvím datové schránky, jejíž identifikátor je: ej6qv6g a doručovaných na přenosných technických nosičích dat. Datové zprávy jsou přijímány na CD, SD kartě nebo Flashdisku.

Datové zprávy jsou přijímány, odesílány a archivovány v těchto formátech:
Formát Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005) se použije jako výstupní datový formát statických textových dokumentů a statických kombinovaných textových a obrazových dokumentů.

Jako datové formáty statických obrazových dokumentů se použijí:
a) formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948),

b) formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6 - nekomprimovaný), nebo

c) formát JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918).

Jako datové formáty dynamických obrazových dokumentů se použijí:
a) video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818),

b) video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172), nebo

c) formát Graphics Interchange Format (GIF).

Jako datové formáty zvukových dokumentů se použijí:
a) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MP2 (MPEG-1 Audio Layer 2),

b) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3),

c) formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM).

Informace o podmínkách pro tento způsob doručení jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Poskytování informací.pdf

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  -

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škola Osek, okres Teplice, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.