Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Osek, okres Teplice

2. Důvod a způsob založení

Město Osek

3. Organizační struktura

viz Organizační řád.pdf

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Osek
  Hrdlovská 662
  417 05 Osek

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Osek
  Hrdlovská 662
  417 05 Osek

 • 4.3 Úřední hodiny

  dle dohody

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 417 837 125

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zsosek.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  zsosek@zsosek.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  viz Kontakt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-1061320379/0800

6. IČ

49087011

7. DIČ

Není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsosek@zsosek.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ej6qv6g

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Osek, Hrdlovská 662, 417 05 Osek

Osobně: Základní škola Osek, Hrdlovská 662, 417 05 Osek

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitele školy.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  viz Poskytování informací.pdf

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny.

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Základní škola Osek, okres Teplice, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Úřední deska