Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Prevence

Prevence

Vážení rodiče a děti. Může se stát, že se dostanete do situace, se kterou si nebudete vědět rady. Může se to stát ve škole, ale i doma nebo odpoledne venku. Jsme tu proto, abychom vám v takovou chvíli pomohli najít řešení. Řešte případné problémy včas a hlavně průběžně v celém školním roce. Neodsouvejte jejich řešení jen na třídní schůzky. Věřte, je to ku prospěchu všem, jsme otevřeni spolupráci s Vámi.

Poradenský tým na naší škole

Mgr. Luboš Čapek – ředitel školy kontakt: +420 417 837 125, email: capek@zsosek.cz
Mgr. Jan Sklepník – zástupce pro II. stupeň, email: sklepnik@zsosek.cz
Mgr. Marcela Paterová – zástupce pro I. stupeň, email: paterova@zsosek.cz
Výchovný poradce - Mgr. Jiřina Tylová kontakt: +420 417 837 424, email: tylova@zsosek.cz

Školní metodik prevence - Ing. Michaela Hametová

Ing. Michaela HametováKontakt: +420 417 837 125, budova Hrdlovská, 1. patro – kabinet chemie

Email: hametova@zsosek.cz

Konzultační hodiny pro žáky: kdykoliv dle potřeby

Konzultační hodiny pro rodiče: dle dohody

Jako školní metodik prevence úzce spolupracuji s výchovným poradcem a s vedením školy, mým úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů a v případě složitějších situací odkazuji zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Dokumenty ke školní prevenci ke stažení zde 

S čím se na mě můžete obracet?

 • když vám někdo bude opakovaně ubližovat
 • když bude někdo ubližovat ostatním
 • když budete vědět o trestném činu
 • když budete mít problémy doma
 • když budete mít potíže se spolužáky
 • když se dozvíte o nějakém nebezpečí
 • když se budete cítit nešťastní a podobně

Důležité kontakty:

Linka bezpečí: 116 111 (zdarma volání i chat, sms): http://www.linkabezpeci.cz/

Linka první psychické pomoci: 116 123 nonstop, pro dospělé v krizi nebo náročné situace, zdarma  http://linkapsychickepomoci.cz/

Nenech to být (anonymní upozornění na šikanu): http://www.nntb.cz

Linka pro rodinu a školu: 116 000 nonstop, pro všechny, kteří mají starost o dítě ohrožené v rodině nebo ve škole https://linkaztracenedite.cz/

Rodičovská linka: 606 021 021  Po-čt 13-21:00, Pá 9-17:00, pro všechny dospělé, kteří mají starost o děti https://www.rodicovskalinka.cz/

Anabell - PPP: 774 467 293   8-16:00, pro osoby s poruchami příjmu potravy http://www.anabell.cz/

Detailní seznam kontaktů, včetně regionálně fungujících služeb najdete na https://nevypustdusi.cz/

Informace pro rodiče 

Nikotinové sáčky

Vážení rodiče, na našem trhu se objevil typ nikotinových výrobků, tzv. nikotinové sáčky,  jedná se o malá pouzdra se směsí nikotinu, ochucovadel  a dalších látek, které ovšem neobsahují tabák. Oblibě se těší bohužel už i dětem na základní škole.  Na naší škole jsou děti v rámci Výchovy ke zdraví a preventivních přednášek upozorňovány na rizika poškození zdraví při zneužívání návykových látek. Přesto jsme v loňském školním roce zaznamenali jejich užívání, nálezem na toaletách.

Díky snadné aplikaci pod horní či spodní ret nejsou vidět, děti je tudíž mohou konzumovat kdekoliv a kdykoliv. Nejvíce problematická je jejich snadná dostupnost (lze je zakoupit v trafice, na internetu). Nikotinové sáčky patří mezi výrobky, které se užívají jako alternativa kouření. Primárně se používají při odvykání kuřáků a nejsou v žádném případě určeny pro konzumaci dětem. Jejich užívání může vést k závislosti a pro děti představuje nemalé zdravotní riziko. Koncentrace nikotinu v těchto sáčcích je vyšší než u jiných tabákových výrobků, proto zde velmi rychle nastupuje závislost. I při užívání nižších dávek dochází k narušování sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod rtem - bílé a červené skvrny) a k poškození dásní. Při aplikaci nikotinových sáčků mohou mimo jiné nastat následující zdravotní obtíže: bolesti hlavy, podráždění trávicího traktu, nevolnost, zvracení, úzkost, bušení srdce. Při dlouhodobém užívání či jednorázovém spolknutí stoupá riziko otravy, která může vést až k bezvědomí nebo smrti.

Užívání, přechovávání či předávání jakýchkoliv návykových látek je závažným porušením školního řádu.  Zároveň se obracíme na Vás a prosíme o větší obezřetnost a spolupráci. Zastavit zneužívání této látky se nám může podařit jen s Vaší podporou. Promluvte se svými dětmi o problematice návykových látek a v případě, že je u nich objevíte, důsledně zasáhněte. V případě dotazů nebo podezření nás neváhejte kontaktovat. 

NIKO1.png

NIKO2.png

Informační leták - nikotinové sáčky

Užívání e - cigaret mezi dětmi

Mezi dětmi se celosvětově e-cigarety staly poměrně rychle trendovou záležitostí, popularita mezi mladými lidmi stále narůstá.

Doporučení pro rodiče                                                                                                                                        

 • E-cigarety jako technologická novinka přirozeně děti přitahují
 • Atraktivní jsou pro ně především vapovací triky, příchutě e-liquidů, možnosti vlastního nastavování zařízení a sdílení tématu přes sociální sítě
 • Většina dětí nevnímá e-cigarety jako kouření ale jako určitou formu záliby a statusový symbol
 • Mnoho dětí e-cigaretu pouze vyzkouší (projde experimentem) a dále již neužívá. Dospívání je charakteristické objevováním nových věcí. Silný vliv na chování dítěte mají také vrstevníci.
 • E-cigarety nesmí být v ČR prodávány osobám mladším 18 let (včetně veškerých jejich komponent a e-liquidů)
 • Sami rodiče by měli být o e-cigaretách dostatečně informování. Vyhledejte si relevantní informace na internetu.
 • Rodiče by měli se svými dětmi o e-cigaretách otevřeně mluvit (zda je e-cigarety lákají, co se jim na vapování líbí, co ví o účincích a škodlivosti e-cigaret, zda užívají e-cigarety jejich kamarádi atd.)
 • Rozhovor s dítětem o e-cigaretách by měl být přirozený, chápavý, založení na důvěře. Dítě nekritizujte a nepoučujte.
 • Mnoho dětí si neuvědomuje potenciální rizika e-cigaret. Srozumitelnou formou je informujte o možných rizicích (např. rozvoj závislosti, obsah vybraných toxických látek, prodej od 18 let apod.).
 • S možnými dotazy děti můžete odkazovat na web nekuratka.cz           

Informační leták - elektronické cigarety

Zajímavé dokumenty a stránky

Rizika virtuální komunikace

e-bezpeci.cz

Bezpečně online.cz

Nevypustdusi.cz

Materiál o aktuálních rizikových jevech:

Rizikové jevy

Realistický přístup k drogám

Kouření

Kybergrooming

Kyberšikana

Leták šikana

Leták k hyperaktivitě

Leták ke krizové intervenci

Leták k problematice sekt

Podcasty Linky bezpečí k vybraným jevům:

 • Sebepoškozování I ZDE
 • Sebepoškozování II ZDE
 • Panická ataka ZDE
 • Strach a úzkost u dětí ZDE
 • Vztek, agrese a agresivita ZDE
 • Sebevražedné myšlenky ZDE
 • Somatizace - vliv psychiky na tělesné projevy ZDE
 • Šikana - hluboká rána, ne povrchové zranění ZDE
 • Sexting - motivace, prevence, postup řešení ZDE
 • Poruchy příjmu potravy - vznik onemocnění, co mohou dělat rodiče ZDE
 • Kyberšikana ZDE
 • Rizika sociálních sítí ZDE
 • Sexuální výchova v rodině ZDE
 • Život s puberťákem ZDE
 • Když děti zkouší, co vydržíme ZDE
 • Rodičovství a partnerství ZDE
 • Vyčerpání a únava rodičů ZDE