Drobečková navigace

Úvod > O škole > Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém - whistleblowing

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání. 

 

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  1. písemně, v listinné podobě předat osobně příslušné osobě, kterou je Mgr. Lenka Zítová,
  2. písemně na adresu školy prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou. Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat“,
  3. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu wbzsosek@gmail.com, k níž má přístup pouze příslušná osoba Mgr. Lenka Zítová,
  4. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín,
  5. ústně telefonicky, na telefon č. 705 211 691 vyhrazený jen pro tyto účely.