Drobečková navigace

Úvod > O škole > Charakteristika školy / zaměření

Charakteristika školy / zaměření

Charakteristika školy

Základní škola Osek, Hrdlovská 662 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Výuka je realizována ve dvou budovách.

V budově v Nelsonské ulici, která se nachází nedaleko oseckého náměstí, jsou umístěny třídy I. stupně školy. Areál je ve středu města, je tudíž dobře dostupný. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází zastávky autobusové hromadné dopravy.

Budova v Hrdlovské ulici je sídlem II. stupně a vedení školy. Je situována do panelového sídliště, které se však nachází v klidnější části města, navíc nedaleko lesa. Zastávky autobusů jsou vzdáleny pět minut chůze, blízko je rovněž vlakové nádraží.

Součásti školy a jejich kapacita:

 

skutečná (cca)

maximální

základní škola

400

800

školní družina

40

150

školní jídelna

235

400

Budova I. stupně, Nelsonská ulice

Budova z roku 1904 prošla několika modernizacemi, které však nenarušily její historickou hodnotu.

Prostory pro výuku jsou dostačující. Kromě kmenových tříd jsou v budově speciální učebny hudební výchovy, vlastivědy a jedna tělocvična. V budově se nachází učebna výpočetní techniky, počítače jsou s přístupem na internet. Učebna je využívána i mimo vyučování. Máme jednu multimediální učebnu s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Zvláštní kouzlo mají půdní prostory, kde se pořádají příležitostné výstavy k projektovému vyučování.

V areálu školy se také nachází školní pozemek využívaný při výuce Pč žáky I. i II. stupně. Škola má odpovídající hygienické zázemí (šatny, WC). V době přestávek si žáci mohou koupit svačinu v obchůdku v přízemí budovy. K dispozici jsou žákům v době přestávek dva tenisové stoly. V budově I. stupně je rovněž školní družina pro pobyt dětí před vyučováním.

Budova II. stupně, Hrdlovská ulice

Prostory pro výuku jsou dostačující. Kromě kmenových tříd jsou tu speciální učebny Fy, Ch, Př, Hv a Vv. Pro výuku praktických činností slouží kuchyňka a učebna dílen.

II. stupeň disponuje dvěma tělocvičnami, multifunkčním sportovním areálem s  antukovými hřišti, hřištěm na plážový volejbal a pískovým doskočištěm pro skok daleký. Školní areál přímo sousedí s veřejně přístupnou plochou s asfaltovým povrchem. 

V souladu se zaměřením naší školy na výpočetní techniku se v budově nachází speciální učebna výpočetní techniky. Všechny počítače jsou s přístupem na internet. Žáci je mohou využívat i mimo vyučování.

V multimediální učebně je umístěna interaktivní tabule s dataprojektorem. Prezentační technika, kterou je vybavena i odborná učebna fyziky, umožňuje využívat při výuce počítačové programy, animace a především aktivitu a bezprostřednost žáků. Spolu s dalším vybavením (vizualizér, mikroskop s připojením k počítači) pak poskytuje žákům vskutku kvalitní technické zázemí pro vlastní vyučování.

V areálu se rovněž nachází prostory školní družiny pro pobyt dětí po vyučování a školní jídelna s kuchyní s kapacitou 400 strávníků. Škola má odpovídající hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy a převlékárny). V době přestávek je žákům k dispozici školní obchod a občerstvovací automaty.

Zaměření školy

Při tvorbě školního vzdělávacího programu Čtyřlístek ZŠ Osek jsme měli na paměti, že celý jeho obsah bude podmíněn dvěma důležitými faktory – kde jsme teď a kde chceme být za několik let. Proto náš školní vzdělávací program vychází z důkladné analýzy současného stavu naší školy a směřuje ke smělým cílům, které jsme si jako pedagogové předsevzali. Ptali jsme se rodičů, žáků, veřejnosti i sami sebe, jaká by naše škola měla být. A odpovědí budiž Čtyřlístek.

Jak už sám název napovídá, jsou pro nás prioritní hned čtyři cíle, které jsme stanovili s ohledem na vzdělávací tradice naší školy:

  1. naučit žáky pracovat s informačními technologiemi,
  2. pěstovat u dětí vztah ke sportu,
  3. pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách,
  4. vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu.

Opodstatněnost zvolených priorit odůvodňujeme takto:

1) Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme  především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.