Drobečková navigace

Úvod > Družina > Popis provozu

Provozní informace - školní družina

Ranní školní družina (budova I. st., ul. Nelsonská) je otevřena od 6.00 hod do doby, kdy dětem začíná vyučování (do 8.00). Nejpozdější příchod do ŠD je v 7.15 hod. Odpolední školní družina (budova II. st., ul. Hrdlovská) pokračuje od skončení vyučování (nejdříve od 11.40 hod.) odchodem na oběd až do 16.00 hod.

Organizace školní družiny:

  • Rodič, který má zájem o to, aby jeho dítě navštěvovalo školní družinu, musí vyplnit žádost o přijetí a zápisový lístek.
  • Do ŠD budou přednostně přijati žáci 1. – 3. tříd na základě vyjádření ředitele školy o přijetí/nepřijetí do školní družiny. Pořadí došlých žádostí není pro přijetí dítěte do školní družiny rozhodující. Ve dnech 1. 9. až 14. 9. 2022 budou v ŠD pohlídány děti i bez rozhodnutí ředitele o jejich přijetí. Na pobyt dítěte v ŠD ve dnech 1. 9. až 14. 9. 2022 se bez výjimky vztahují všechny body vnitřního školního řádu ŠD.
  • Odhlášení se provádí písemnou formou s podpisem rodičů.
  • Pokud rodiče žádají o uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený na zápisovém lístku, je nutno toto provést písemnou formou s podpisem rodičů.
  • ŠD může být v provozu i o vedlejších prázdninách, pokud rodiče písemně potvrdí účast.
  • Do odpolední družiny je vhodné dát oděv na převlečení, protože děti část odpoledne tráví venku (hřiště, les....) a jedno balení papírových kapesníků.

Ekonomické podmínky:

Výše úplaty za školní družinu za jedno dítě činí měsíčně 200,-Kč. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Úplata se z důvodu nepřítomnosti dítěte v některých dnech v měsíci nesnižuje a je povinná pro každé přihlášené dítě. Pokud nechcete, aby byla úplata účtována v případě, kdy dítě nenavštěvuje družinu po celý měsíc, musíte ho písemně odhlásit.

Podmínky úplaty za školní družinu:

Platba za ŠD je možná v hotovosti pouze v kanceláři školy ZŠ Hrdlovská 662 u p. Mašatové (předáním finanční hotovosti vychovatelkám nelze) nebo bezhotovostní platbou na účet školy. Číslo účtu s variabilním symbolem (pro identifikaci dítěte) bude vyznačeno na tiskopise o vyjádření ředitele školy o přijetí dítěte do školní družiny. Minimální platba je stanovena na pololetí, tzn. na 5 měsíců, tj. 1000,-Kč.

Úplatu je nutno uhradit na 1. pololetí do 30. 9. 2023 (září 2023 – leden 2024) a na 2. pololetí do 29. 2. 2024 (únor 2024 – červen 2024). Pokud platby nebudou uhrazeny do stanovených termínů, bude dítě od prvého dne následujícího měsíce vyloučeno ze školní družiny a bude místo něj přijato jiné dítě, které nemohlo být přijato z důvodu velkého počtu zájemců.