Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Modernizace odborných učeben na 1. a 2. stupni

Modernizace odborných učeben na 1. a 2. stupniPandemie Covid 19 a s ní spojená distanční výuka nám jasně ukázaly, že v dnešní době obstojí pouze školy dobře vybavené informačními technologiemi. Osecká základní škola, která má IT jako jeden ze svých čtyř pilířů, se může pochlubit technikou kvalitně vybaveným pedagogickým sborem a během distanční výuky byla schopna pomoci s chybějícími počítači i desítkám svých žáků.

Interaktivní tabuli najdete téměř ve všech učebnách na obou stupních školy, na prvním stupni máme jednu, na druhém stupni dokonce dvě počítačové učebny. Informatiku zařazujeme již od druhé třídy a v rámci volitelných předmětů učíme žáky vytvářet webové stránky, programovat a pracovat s počítačovou grafikou. V letošním školním roce začnou žáci používat i novou 3D tiskárnu.

Vývoj v této oblasti se zastavit nedá, a proto škola podala projektovou žádost do výzvy MAS Naděje o.p.s. s názvem Kvalitní školy pro všechny - IV, která je spolufinancována Evropskou unií. Náš projekt „Modernizace odborných učeben na 1. a 2. stupni“ uspěl a celková výše způsobilých výdajů projektu přesáhla 2 miliony korun. Za tyto prostředky došlo v průběhu letních prázdnin k rekonstrukci učebny v budově školy v Nelsonské ulici. Učebna byla vybavena novými žákovskými počítači, nábytkem a byly zhotoveny nové datové rozvody. V učebně v Hrdlovské ulici pak byly rovněž nainstalovány nové počítače, projekční LCD panel a zakoupen software, který umožňuje využívat učebnu k výuce cizích jazyků.

A to není zdaleka vše. V souladu se zaváděním tzv. nové informatiky do škol dojde ještě v tomto školním roce k pořízení učebních pomůcek k výuce robotiky. Žáci se budou učit vytvářet algoritmy a programovat jednoduché roboty pomocí mobilních telefonů, tabletů nebo PC.

      IMG_20210802_073407.jpg         IMG_20210804_174435.jpg

                                                             IMG_20210804_174424.jpg             

         IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg