Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Metodik prevence

Metodik prevenceVážení rodiče, z dotazníku spokojenosti naší školy vyplývá, že ne všichni víte, kdo je na naší škole metodik prevence a co je náplní této funkce.

Na škole působím nejen jako učitelka chemie a výchovy ke zdraví, ale také jako školní metodik prevence rizikového chování pro II. stupeň. Mezi tyto jevy patří zejména šikana, kyberšikana, netolismus (závislost na počítačích), zneužívání návykových látek atd.  Mým úkolem je primární prevence, tedy učit žáky, jak těmto jevům nepodlehnout, a sekundární prevence, tedy co dělat, když se něco stane, na koho se v takovém případě obrátit. Velmi úzce spolupracuji s výchovnou poradkyní, pedagogy, rodiči, žáky a třídními kolektivy. Vykonávám činnosti informační, konzultační, poradenské a metodické. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech.  Při své práci se řídím zákonnými normami a jsem vázána profesním etickým kodexem. Kontaktovat mě můžete emailem, telefonicky, ale nejraději mám osobní kontakt (po domluvě). Najdete mě v kabinetu chemie v 1. patře, budova Hrdlovská.

Prevenci rizikového chování na I. stupni má na starosti Mgr. Lenka Zítová. U mladších dětí se zaměřujeme na vhodné třídní klima, dobré vztahy, které by měly sloužit jako obranná zbraň proti šikaně či jinému rizikovému chování. Děti se učí základům zdravého životního stylu, jak po stránce fyzické, tak po stránce duševní.                         

Ing. Michaela Hametová