Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Informace ke stávce 27. listopadu

Informace ke stávce 27. listopaduVážení rodiče, jelikož nedošlo k dohodě odborů s MŠMT na navýšení prostředků v rozpočtu školství na rok 2024, všichni zaměstnanci ZŠ Osek se připojí k jednodenní stávce, vyhlášené odborovým svazem na pondělí 27. 11. 2023. Z tohoto důvodu bude přerušen provoz v základní škole, školní družině i školní jídelně.

Hlavním důvodem naší účasti je obava z postupného snižování úrovně školství na místo jeho zkvalitňování. Chceme zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 a nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků i ostatních v roce 2024 snížily. Již nyní je stav financování uklízeček, kuchařek, hospodářských pracovníků aj. velmi podhodnocen, snižováním jejich počtu bude ohrožen provoz škol. Podrobnější informace k důvodům stávky si můžete přečíst níže.

Věříme, že pochopíte náš protest jako snahu dosáhnout lepších podmínek pro kvalitní vzdělávání Vašich dětí. Pokud by došlo k dohodě s MŠMT, a tím pádem pominuly důvody ke stávce, změnu Vám oznámíme prostřednictvím informačního systému a na webu školy.

Mgr. Luboš Čapek, ředitel školy

 

Konkrétní důvody pro připojení ke stávce

Vážení zákonní zástupci,

všichni zaměstnanci ZŠ Osek se připojují ke stávce v pondělí 27. listopadu 2023. Hlavním důvodem je obava z postupného snižování úrovně školství na místo jeho zkvalitňování. Chceme zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024, nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí. Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek.            
Pro naši školu by to znamenalo konec efektivnější tandemové výuky, konec dělení tříd na výuku angličtiny (místo 12 žáků až 24 možných).

Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.     
Ze současných 10 asistentů by se podle plánovaných změn našim 70 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnovalo pouze 6, což ovlivní i vzdělávání ostatních žáků.

Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic, pomůcek pro vzdělávání či financování dalších vzdělávacích akcí (např. plavání).          
Část nákladů na učebnice a především pracovní sešity by škola musela přenést na rodiče žáků.

Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování či úklid.
Již v současnosti je problém s obsazením některých pracovních pozic. Průměrný plat uklízečky ve škole je kolem 20 tis. hrubého, kuchařek 20-24 tis.Kč.

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání, které v důsledku pocítíte Vy i Vaše děti.

Za zaměstnance ZŠ Osek
Mgr. Luboš Čapek, ředitel školy