Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Akce školy > Informace pro žáky 2. stupně

Informace pro žáky 2. stupněVážení rodiče, milí žáci, od 8. června je základním školám umožněno pořádat občasné vzdělávací aktivity pro žáky II. stupně.  Učitelé naší školy budou pro žáky 6. – 9. ročníku nabízet konzultace v daných předmětech.

Docházka na tyto aktivity je dobrovolná. Pokud žáci nebo jejich zákonní zástupci nebudou mít o aktivity zájem, budou se žáci dále vzdělávat v rámci výuky na dálku.

Konzultace budou probíhat každé úterý a čtvrtek, v ostatních dnech bude probíhat výuka online.

Pod pojmem konzultace si představte setkání s vyučujícím konkrétního předmětu za účelem objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu, případně v souvislosti s hodnocením vzdělávání. Po dohodě bude také umožněno konání třídnických hodin s třídním učitelem.

Zájem o konzultace mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci hlásit konkrétnímu vyučujícímu od pondělí 1. června prostřednictvím zprávy ve Škole OnLine. Vyučující následně vypracuje harmonogram setkávání a zájemcům zašle pozvánku s konkrétními pokyny a časem, kdy se žák na konzultace dostaví. Možné budou konzultace individuální i skupinové.

Účast na těchto aktivitách bude umožněna jen těm žákům, kteří takto dopředu vyjádří svůj zájem. Do zprávy stačí napsat např. Mám zájem o konzultace z matematiky. Zájem vyjádřete do čtvrtka 4. června.

Před zahájením vzdělávání musí zároveň zákonní zástupci čestně prohlásit, že se u žáků neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění.

Dále musí zákonní zástupci žáků zodpovědně zvážit, zda své dítě ke vzdělávání přihlásí s ohledem na rizikovost a doporučení k současné situaci ohledně COVID-19. Pozornost by při rozhodování měli věnovat především tomu, zda žáci, případně osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, nespadají mezi osoby s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výčet rizikových faktorů je uveden na formuláři „Čestné prohlášení“. 

Formulář vyplněný zákonným zástupcem může do školy přinést žák na první konzultaci. Dokument je ke stažení na webových stránkách školy www.zsosek.cz, případně je k dispozici vytištěný v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Nově je také možné vyzvednutí školních potřeb, nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole. Pro věci si žáci mohou přijít v průběhu června každé úterý a čtvrtek mezi 8. a 13. hodinou.

Učebnice budou na konci roku odevzdávat jen žáci 9. ročníku. Ostatní žáci si učebnice ponechají přes prázdniny doma.

Pokud se epidemiologická situace nezhorší, škola bude také moci žákům na konci pololetí předat vysvědčení. Bližší informace o času a formě předávání vysvědčení Vám včas sdělíme prostřednictvím Školy OnLine.

LOGO_PRUHLEDNE.gif