Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Výuka od 4. ledna 2021 - 3. až 9. ročník

Výuka od 4. ledna 2021 - 3. až 9. ročníkVážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás informovali o organizaci výuky od pondělí 4. ledna 2021. K prezenční výuce ve škole se od tohoto data vrátí pouze 1. a 2. ročník. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně.

Organizace distanční výuky se řídí vnitřním pokynem ředitele školy, který je k dispozici na webových stránkách www.zsosek.cz. Zde je rovněž zveřejněn i rozvrh online výuky.

Distanční výuka je dle zákona pro žáky povinná, ať už se jedná o účast na online hodinách (videokonference), nebo odevzdávání zadaných úkolů.

Pokud se žáci nemohou distanční výuky účastnit (například z důvodu nemoci, hospitalizace apod.), musí je zákonný zástupce omluvit třídnímu učiteli. Pravidla pro omlouvání se nemění a řídí se školním řádem. 

Škola OnLine zůstává i nadále základním komunikačním prostředkem pro žáky i rodiče. Veškeré informace a zadání úkolů budou k dispozici právě zde.

Umožněny jsou prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). V případě zájmu kontaktujte příslušného vyučujícího prostřednictvím Školy OnLine.

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Nezapomeňte včas dětem přihlásit obědy přes elektronický systém jídelny. Platby stravného provádějte bezhotovostně na účet školy. Oběd si žáci mohou odebrat do jídlonosiče osobně (zvonit u zásobovací rampy).

Děkujeme za pochopení.