Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Speciální péče o žáky naší školy

Speciální péče o žáky naší školyJiž řadu let poskytuje Základní škola Osek pomoc žákům s řečovými problémy. Lekce probíhají každé pondělí v rozsahu šesti hodin pod vedením dvou zkušených logopedických asistentek, které úzce spolupracují s klinickými logopedy. Upřednostňujeme individuální procvičování dle potřeb žáků a doporučení odborníků. Nácvik provádíme pomocí artikulačních a dechových cvičení, analýzy a syntézy slov, nápravy výslovnosti chybných hlásek, které napomáhají ke zmírňování řečových obtíží. V současné době máme v péči dvacet pět dětí. Rodiče využívají možnost účastnit se konzultací, kde je jim poskytnuta ukázka, jak s dítětem pracovat doma.

Na škole rovněž pracují speciální pedagogové, kteří se intenzivně věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pravidelně spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem, Pedagogicko – psychologickou poradnou a rodiči.