Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Akce školy > Projekt Odpady a energie

Projekt Odpady a energieJarní projektové dny na naší základní škole měly tentokrát téma opravdu aktuální – žáci se po tři dny věnovali odpadům a energiím. Nejprve získali teoretické znalosti na přednáškách, které zaštiťovala společnost EKO-KOM. Lektoři dětem vysvětlili jak odpad ukládat a třídit, ale také jim poradili, jak se chovat, aby odpad vůbec nevznikl. Získané informace si žáci obou stupňů školy ověřili v průběhu orientačního běhu, při kterém plnili úkoly právě s tematikou odpadů.     

Poté přišla na řadu praxe – třídy navštívily osecký sběrný dvůr, kde jim zaměstnanci Služeb města Oseka představili, jak funguje odpadové hospodářství v našem městě. Z recyklovatelného odpadu také třídy vyráběly hračky a umělecké předměty.

Vyvrcholením projektu bylo zapojení se do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Naší úklidové akce, kterou jsme nazvali „Ukliďme si Osek“, se zúčastnilo přes 400 žáků školy. Od pořadatelů jsme získali pytle na odpadky i pracovní rukavice, rozdělili jsme si město na jednotlivé úseky a sesbírali spoustu odpadků, které měly určitě skončit jinde než na veřejném prostranství.

Děkujeme Službám města Oseka, společnosti EKO-KOM i organizátorům akce Ukliďme Česko, že byli našimi průvodci po světě odpadů a energií.