Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Akce školy > Informace k novému školnímu roku

Informace k novému školnímu rokuVážení rodiče,

vzhledem k pandemii nemoci covid-19 je škola nucena přijmout i ve školním roce 2020/2021 řadu opatření.

Během distanční výuky ve druhém pololetí nebylo možné probrat veškerý předepsaný vzdělávací obsah. Škola proto dle pokynů MŠMT připravila plán, podle kterého vybraná témata, která jsou nezbytná s ohledem na návaznost učiva, přesunula do nového školního roku.

Témata probraná během výuky na dálku budou na začátku školního roku důkladně procvičena. Vzhledem k množství učiva bylo také nezbytné některá témata zcela vypustit. V případě vašeho zájmu vám konkrétní informace o úpravách vzdělávacího obsahu podají vyučující jednotlivých předmětů.

V prvních týdnech nového školního roku budou učitelé prověřovat úroveň znalostí žáků a budou jim poskytovat zpětnou vazbu v souladu s principy formativního hodnocení, tedy spíše slovně než známkou.

S ohledem na doporučení MŠMT nebude škola v letošním školním roce pořádat některé tradiční akce, žáci se nebudou v prvním pololetí účastnit meziškolních soutěží, kulturních představení atp. Stejně tak jsme nuceni omezit přístup osob do školy, prosíme Vás tedy o minimalizaci návštěv ve škole, osobní schůzku je nezbytné domluvit předem a to pouze v době mimo vyučování. Preferujte elektronický či telefonický kontakt a bezhotovostní platby.

Rodiče žáků prvních tříd obdrží veškeré informace a dokumenty na třídních schůzkách 1. září od 16,00.

Platební údaje pro úhradu třídního fondu obdrží všichni žáci od třídních učitelů v prvním školním týdnu. Předpis fondu je pro letošní rok stanoven na 1 000 Kč pro první ročník a 1 200 Kč pro ostatní ročníky.

Školní jídelna – přihlášku ke stravování obdrží všechny děti ve škole 1. září (případně je ke stažení na webu školy), vyplněnou přihlášku odevzdají žáci třídním učitelům nejlépe hned v následujícím dni. První platbu stravného proveďte nejpozději do pátku 4. září. Platební údaje jsou platné z předchozích let, případně vám je poskytne vedoucí školní jídelny prostřednictvím Školy OnLine. Do školní jídelny budou i žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, docházet pouze v doprovodu přiděleného pedagogického pracovníka. S ohledem na epidemiologickou situaci nebude rodičům umožněn vstup do školní jídelny.

Školní družina – přihlášku do školní družiny obdrží žáci druhých a třetích tříd 1. září (případně je ke stažení na webu školy), vyplněnou přihlášku odevzdají žáci nejlépe hned v následujícím dni. Na základě přihlášky obdrží rodiče pokyny k úhradě prostřednictvím Školy OnLine. S ohledem na epidemiologickou situaci nebude rodičům umožněno doprovázet žáky do šaten ani do školní družiny.

Hygienická opatření – bude kladen důraz na důkladné a časté mytí rukou. Škola je vybavena automaty na dezinfekci u vchodů do budov, samozřejmostí jsou dávkovače mýdla a dezinfekce a jednorázové utěrky v učebnách i na toaletách. Prostory budou často větrány, úklid a dezinfekce budou prováděny průběžně i během vyučování. Díky přijatým organizačním opatřením bude minimalizován kontakt mezi žáky různých ročníků. Při příchodu do školy bude žákům kontrolována tělesná teplota pomocí termokamery. Pokud bude žák projevovat příznaky akutního infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost) nebude mu umožněn vstup do školy. Proto apelujeme na rodiče žáků, aby své děti s těmito příznaky do školy v žádném případě neposílali.

Děkujeme za pochopení.

150x147-images-obrazky-admin-LOGO_PRUHLEDNE.gif