Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Akce školy > Adaptační kurz Klíny

Adaptační kurz KlínyMilí rodiče, jistě Vás napadla myšlenka co vlastně adaptační kurz je a co je jeho cílem. Adaptační kurzy bývají vytvořeny pro plynulý přechod žáků z prvního stupně na druhý, anebo ze základní školy na střední. Adaptační kurz je určen pro nové kolektivy, ale i pro třídy, které se už znají. Důraz je kladen na stmelení kolektivu, pozitivní vztahy, rozvoj komunikace, poznaní ostatních i sebe. V našem případě se kolektivy našich tříd znají, a tak jde především o seznámení s novým třídním učitelem a prožití společných zážitků.

Třídní učitel tak získá lepší přehled o vlastnostech všech jedinců ve skupině, seznámí se s kolektivem, zjistí, jak funguje kooperace v něm a jak řeší konflikty. Během adaptačního kurzu vytvoříme a nastavíme základní pravidla, která jsou potřebná pro fungování třídy jako skupiny a celku. Vhodné je, když se adaptační kurzy realizují mimo školní prostředí, tedy nedochází ke stereotypnímu chování.

Letos se adaptační kurz konal již po třetí na Klínech v penzionu Stará škola a opět bylo doslova letní počasí. Dopolední blok programu byl v režii metodika prevence. Hráli jsme hry, které jsou svým charakterem zaměřeny určitým směrem, který chceme poznat či rozvinout. Poznali jsme, v jaké třídě funguje vzájemná spolupráce a kde naopak je nutné spolupráci nastartovat. Největší potíže činily dětem hry, při kterých musely mlčet. Po skončení každé hry žáci spolu s pedagogem zhodnotili průběh. Žáci sdělí, co je zaujalo či nezaujalo a proč. Vnímavější žáci vždy pochopili, proč se tato reflexe děje a jaký má cíl.

Po obědě a krátkém poledním odpočinku jsme se vydali do sportovního areálu, kde nám instruktoři pomohli zdolat lanový park a minigolf. Pro některé děti byl lanový park výzvou a překonáním sama sebe. Pozdní odpoledne děti trávily na hřišti u penzionu. Hrály se především míčové hry. Po večeři jsme nezapomněli na hygienu, ne však všichni tuto aktivitu podstoupili, padali hlášky “koupal jsem se ráno nebo dnes na čuňáka“, někteří si své vybavení pro jistotu nechali doma. Večerka ve 21,00 byla pro děti doslova šokem, nicméně do hodiny bylo v penzionu naprosté ticho…asi na všechny dolehla únava. Po snídani a sbalení věcí trávily třídy procházkou v lese, oběd si už děti vychutnaly doma. Věříme, že náš adaptační kurz pomohl ke vzájemnému sblížení a pomohl také odhalit problémy třídního kolektivu, na kterých se bude i nadále pracovat. Děkuji rodičům i třídním učitelům za spolupráci.

adaptak_3.jpg