image
image
image
image

Akce školy zobrazit vše

image
12. 11. 2020 Vážíme si starší generace Děti ze ZŠ Osek, pod vedením svých tvůrčích a šikovných pedagožek, vyrobily krásná přání a milé dárky k oslavě Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá na 1. října. Do tvoření se zapojila téměř každá ze tříd školy. Několik žaček třídy 8.
image
12. 11. 2020 Dějepisná exkurze do Kostomlat a na Házmburk Zřejmě poslední krásný zářijový den provázel naši exkurzi na zříceniny středověkých hradů Kostomlaty a Házmburk. Exkurze pro žáky 7. ročníku byla koncipována nejen jako historicko-poznávací, ale také jako kondiční!
image
12. 11. 2020 Znám své město V rámci prvouky se žáci 3. b seznamovali se svým městem v projektu „Znám své město“. S mapou a podrobným popisem trasy jsme vyrazili do města. Naše putování začalo v klášteře, kde se žáci seznámili s prací a životem mnichů cisterciáků. Za úkol měli složit znak města Oseku.
image
26. 11. 2020 Organizace výuky od 30. listopadu Vážení rodiče, milí žáci,Celá aktualita
image
23. 11. 2020 A zase ta distanční výuka V novém školním roce jsme si školy moc neužili a už jsme opět skončili před monitory počítačů. Nejsmutnější to bylo především pro naše prvňáčky. Tak moc se do školy těšili a už po měsíci a půl školní docházky jim paní učitelku museli suplovat rodiče.Celá aktualita
image
23. 11. 2020 Pohádkový návrat do školy Když se po měsíci vrátili prvňáčkové do školy, čekal na ně pohádkový příběh, do kterého se na dva dny zcela ponořili. Seznámili se s princeznou Abecedkou, která byla nejen krásná, ale také velmi chytrá. Ráda četla, zpívala, malovala, počítala a pěkně psala.Celá aktualita
zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Školní vzdělávací program Čtyřlístek

1) Naučit žáky pracovat s informačními technologiemi

Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Pěstovat u dětí vztah ke sportu

Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách

Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího

Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.