Kalendář akcí

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Za zdravým vzduchem 2018

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: pondělí 9. duben 2018 13:24
Napsal Sklepník Jan

 

3VZP741

Projekt „Za zdravým vzduchem 2018“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se zvýšenou koncentrací smogu, kde je imisní limit překračován více než 35x ročně. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší.

Na základě smlouvy mezi Základní školou Osek a VZP bude ve školním roce 2017/2018 poskytnut příspěvek pro žáky, kteří se zúčastní ozdravného pobytu v termínu 25. 5. - 1. 6. 2018 v rekreačním středisku Máj - Plasy.

PROKOM - podpora žáků s SVP

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: neděle 11. březen 2018 8:46
Napsal Sklepník Jan

logolink

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro žáky ze 37 základních škol v Ústeckém kraji. Hlavní zaměření se orientuje na žáky s SVP, žáky ohrožené školním neúspěchem a na vyrovnání příležitostí žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí zvyšováním komunikativních kompetencí a kompetencí k učení.

 

Osecká základka opět uspěla s žádostí o dotaci

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: pátek 22. září 2017 20:43
Napsal Sklepník Jan

logolink Mimořádné finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši čtvrt milionu korun doputují letos do osecké základní školy. V rámci Projektu 22 za ně škola zřídí klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Pokusně také zavede do výuky metodu CLIL, kdy žáci používají cizí jazyk i v ostatních předmětech, takže mohou například procvičovat anglické číslovky při počítání v matematice, nebo třeba názvy rostlin a zvířat v hodinách přírodovědy. Zbývající prostředky budou použity na školení pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, cizích jazyků a prevence sociálně patologických jevů.

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: středa 18. leden 2017 7:23
Napsal Sklepník Jan

3789

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí je rozvojový pogram MŠMT, do kterého se Základní škola v Oseku zapojila, aby podpořila žáky cizince v osvojení českého jazyka. 

Závěrečná zpráva z projektu zde.

 

Bezpečně do školy

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: středa 20. duben 2016 14:01
Napsal Sklepník Jan

banner ichodec02

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců, především dětí. Je tím míněna jak osvěta, tak přímo použití konkrétních bezpečnostních prvků pro chodce v silničním provozu.Bezpečnostními prvky jsou bezpečnostní návleky a samolepky, které díky reflexnímu povrchu upozorní řidiče, i na základě principu podprahového vnímání, všimnout si chodce na silniční komunikaci, nejen na přechodu pro chodce. Dalším nezanedbatelným prvkem je "důrazný" tvar reflexního prvku. Je jím, řidičům dobře známý znak, "Dej přednost". 

Číst dál: Bezpečně do školy

MAS Naděje o.p.s

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: středa 20. duben 2016 12:35
Napsal Sklepník Jan

image002

Základní škola Osek je partnerem místní akční skupiny Naděje se sídlem v Mostě. Více informací o partnerství naleznete na webových stránkách www.masnadeje.cz

Revitalizace městského sportoviště v Oseku - I. etapa

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: úterý 1. září 2015 12:16
Napsal Sklepník Jan

revitalizacesportoviste

1,2 milionu pro ZŠ Osek

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: pátek 18. září 2015 22:48
Napsal Sklepník Jan

OPVK hor zakladni logolink CMYK cz

Základní škola Osek podala v letošním roce hned dvě projektové žádosti o dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oběma žádostem bylo v nedávné době vyhověno, a tak se škola díky získaným finančním prostředkům může pustit do realizace všech zamýšlených aktivit. Na své plány obdrží osecká základka v rámci první projektové výzvy 989 tis. Kč, v té druhé pak dalších 219 tis. Kč. Celkem tedy více než 1,2 milionu korun. Část prostředků využije škola na zahraniční výjezdy žáků. Již v říjnu tohoto roku se 20 žáků druhého stupně zúčastní týdenní studijní cesty do Berlína. Na začátku listopadu pak zavítá dalších 30 žáků na týden do Londýna. Rozvoj dětského čtenářství podpoří škola nákupem cca 600 knih. Nového vybavení se dočká učebna dílen. Součástí projektu je nákup sad nářadí a také stavebnic Merkur. Obojí snad přispěje ke zlepšení manuálních dovedností a zručnosti žáků.

  

Five Senses

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: čtvrtek 25. září 2014 21:26
Napsal Sklepník Jan

Pro další dvouleté období podala škola úspěšně novou žádost o dotaci do programu Comenius, takže do roku 2015 bude spolupracovat se školami v polském Grybovu, tureckém Balikesiru, italském San Giovanna Valdarnu a rumunském Calarasi na projektu Five Senses (Pět smyslů).

EU_flag_LLP_CS-01_2.jpg

Mléko v evropských školách

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: středa 15. říjen 2014 19:34
Napsal Sklepník Jan

  ceny mleko

Let's Go On a Treasure Hunt!

Kategorie: Projekty
Zveřejněno: čtvrtek 25. září 2014 21:24
Napsal Sklepník Jan

IMG 271 Na základě úspěšné spolupráce na eTwinningovém projektu Christmas is fun! (2010) se několik vyučujících z partnerských škol dohodlo na vypracování nového projektu s názvem „Let’s Go On a Treasure Hunt!“. Mgr. Jana Šímová se ujala koordinace projektu a zpracování žádosti o grant v rámci programu Comenius – Partnerství škol. Tento projekt prošel úspěšně schvalovacím řízením a EU jej 9 finančně podpořila částkou 17.000 Euro. Partnery ve dvouletém multilaterálním projektu se staly školy z polského Grybowa, italského Ercolana a španělské Val D Alba. Ve školním roce 2011/2012 žáci pracovali na projektových aktivitách (vytvoření loga projektu, projektové mapy, týmových puzzle, slide show o ZŠ Osek, prezentací a výtvarných děl o Oseku, Praze a naší zemi, on-line puzzle znaku našeho města, vyrobení vánočních přání, dárků a adventních kalendářů pro partnerské školy) a účastnili se projektových setkání. První setkání proběhlo v říjnu 2011 na naší ZŠ v Oseku, koordinující škole. Projektové aktivity a výlety za krásami naší země (Praha, Českosaské Švýcarsko, Cisterciácký klášter v Oseku, Regionální muzeum v Teplicích) proběhly za účasti 13 žáků naší školy a 2 vyučujících a 20 studentů a 8 vyučujících ze zahraničních partnerských institucí. Druhé setkání se konalo v březnu 2012 v italském Ercolanu. Výjezdu do Itálie se účastnilo 10 žákyň našich 8. a 9. ročníků a 2 vyučující. Účastnice měly možnost navštívit Herculaneum, Pompeje, Neapol a NP Vesuv. Z prostředků grantu v rámci programu Comenius – Partnerství škol pokračoval ve školním roce 2012/13 projekt s názvem „Let's Go On a Treasure Hunt!". Žáci pracovali na projektových aktivitách a účastnili se projektových setkání. Pod vedením Mgr. Radoňové se uskutečnil výjezd 12 žáků do partnerské školy v polském Grybowě. Kromě návštěvy skanzenu v Nowem Saczu, hradu Wawel v Krakově navštívili žáci i koncentrační tábory Březinka a Osvětim nebo solné doly ve Wieliczce. V květnu se pak Mgr. Křížková vypravila se třemi žáky do španělské Val D Alby. S kamarády z Polska a Itálie navštívili Valencii, několik dalších památných měst a přírodní rezevaci. Kromě zahraničních výjezdů vyrazili žáci školy hledat poklady i v našem regionu. Žáci 6. a 7. ročníku byli na zámku v Libochovicích a zdolali památnou horu Říp. 8. a 9. ročníky navštívili Malou pevnost Památníku Terezín.

 

logo_Comenius.jpg