Kalendář akcí

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Spolupráce

Kategorie: Akce školy Zveřejněno: pondělí 23. duben 2018 9:23 Napsal Sklepník Jan

LOGO Projekt IKAP B, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je mimo jiné zaměřen na prohloubení partnerství škol. V jeho rámci probíhá řada motivačních aktivit vedoucích ke studiu polytechniky, programy vzájemného učení, soutěže. Jedním z jeho hlavních úkolů je také zvýšení spolupráce mezi základními a středními školami Ústeckého kraje. V únoru letošního roku tak započala spolupráce mezi Základní školou Osek a Gymnáziem a Střední průmyslovou školou Duchcov.

Pro žáky devátých tříd byl zřízen odpolední kroužek, který vede paní učitelka Dana Zlatníková z výše jmenované duchcovské střední školy a ve kterém si žáci prohlubují své znalosti matematiky. Účastníci kroužku si tak zvýšili své šance jak uspět u přijímacích zkoušek, které probíhaly na středních školách v měsíci dubnu. Rovněž žáci získali i vhled do středoškolské matematiky, který je nezbytným předpokladem pro studium technických oborů. V započaté spolupráci budeme pokračovat i v příštím školním roce.