Kalendář akcí

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Hodnocení druhého pololetí

Kategorie: Akce školy Zveřejněno: úterý 28. duben 2020 2:36 Napsal Super User

LOGO PRUHLEDNE Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27. dubna 2020 vyhlášku, kterou stanoví způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečná klasifikace ve druhém pololetí tak bude vycházet:

1) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žáci řádně docházeli do školy,

2) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,

3) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy,

4) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Tato vyhláška tak pro druhé pololetí mění pravidla pro hodnocení žáků daná Školním řádem Základní školy Osek.

Stěžejním podkladem pro závěrečnou známku na vysvědčení z daného předmětu budou tedy známky, které žáci získali ve druhém pololetí v době před vyhlášením mimořádného opatření, tedy od 1. 2. 2020 do 10. 3. 2020.

Dále bude přihlíženo ke klasifikaci, kterou žáci získali při vzdělávání na dálku. Ta odráží především aktivitu žáků při plnění domácích úkolů nebo při jejich účasti na online výuce. 

Do klasifikace bude možné zahrnout i známky, které žáci případně získají po návratu do školy do konce školního roku. Docházka do školy bude od 25. 5.2020 podle dostupných informacích pro žáky I. stupně dobrovolná. Na II. stupni uvažuje ministerstvo o dobrovolné účasti žáků na konzultacích, případně vzdělávání v malých studijních skupinách. Tuto možnost bychom rádi nabídli především žákům 9. ročníku z důvodu přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Pokud ani tak nebude dostatek podkladů ke klasifikaci, přihlédne vyučující k výsledkům žáka za první pololetí.

Pro žáky 8. ročníku je důležité, že se k hodnocení za druhé pololetí tohoto školního roku nebude přihlížet při příjímacím řízení na střední školy.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budeme včas informovat prostřednictvím webu a Školy OnLine.