Kalendář akcí

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Učíme na dálku

Kategorie: Akce školy Zveřejněno: neděle 5. duben 2020 0:01 Napsal Super User

premek promo Jak u nás v Oseku probíhá vzdělávání na dálku? Naším největším pomocníkem je Škola OnLine, prostřednictvím které jsou žákům v pravidelných intervalech zasílány úkoly k vypracování. Je to pro nás základní prostředí pro komunikaci s žáky a jejich rodiči a zároveň je to i prostředek pro získávání zpětné vazby. Musíme naše žáky velmi pochválit, protože z údajů o přístupech do systému je zřejmé, že si děti úkoly poctivě kontrolují. Stejné poznatky máme také od jednotlivých kantorů, kterým žáci zasílají vybrané vypracované úkoly k nahlédnutí či ohodnocení.

Ani žáci, ani rodiče nemusejí mít obavu, že domácí vzdělávání nahrazuje v plném rozsahu řádnou výuku. V současné situaci jde především o to, aby si žáci opakovali již osvojené učivo, případně aby samostudiem pronikli do nového učiva tam, kde je to možné a vhodné. Veškeré učivo budeme beztak znovu probírat po návratu dětí do školy, byť zcela jistě s menší časovou dotací, tak abychom naplnili náš školní vzdělávací program.

Co se týče hodnocení, snažíme se žáky spíše pozitivně motivovat k práci doma, podněcovat jejich aktivitu a právě tu v tuto chvíli oceňovat především, třeba i pěknou známkou. Pracujeme s chybou a poskytujeme žákům komentáře a slovní hodnocení.

Žákům, kteří doma neměli potřebné podmínky k práci přes internet, jsme zapůjčili školní vybavení – notebooky a stolní počítače.

Na dálku pracují i naše paní asistentky a pomáhají žákům s poruchami učení.

 

videokonference

porady Učitelé mezi sebou pravidelně komunikují, zpravidla pomocí videokonferencí v prostředí Google Meet. Největším úskalím bylo koordinovat zadávání úkolů v jednotlivých předmětech, tak aby byly přiměřené co do množství i formy. Kromě emailu, Whatsappu, Messengeru využíváme i další možnosti, které nám moderní technologie přinášejí.

 

  

 

online vyuka quizziz Pro žáky vytváříme vlastní digitální učební materiály – např. videonahrávky výkladu, online testy v aplikaci Quizziz a Kahoot!, online výuku prostřednictvím Skypu či Webexu. Při online výuce sázejí učitelé na dobrovolnost a menší skupinky žáků.

  

  

 

chemie pokusy fyzika pokusy V přírodovědných předmětech využívají výhody domácího prostředí a žákům zadávají mimo jiné i domácí pokusy z fyziky či chemie.

 

 

 

  

komiks anglictina

Zajímavostí jsou i výukové komiksy vytvořené pomocí stránek StoryboardThat, které učitelé pro děti připravují, případně je v online webové aplikaci tvoří sami žáci. Tato forma práce se náramně uplatnila zejména ve výuce cizích jazyků.

    

 

  

dejepis qr

dejepis hra

V některých předmětech nahrávají kantoři pro žáky podcasty v aplikaci Vocaroo (podcast_anglictina , podcast_zadani), nebo se jim snaží práci zpestřit třeba pomocí QR kódů, online her nebo vlastnoručně vyrobené deskové hry.

 

  

 

prvnib pisanka

Těžké to v téhle době mají naši prvňáčci. Moc se ve školních lavicích neohřáli a teď musí s písmenky a počítáním zápasit sami doma. Oporou jim jsou hlavně rodiče, za což jim velmi děkujeme, a jejich paní učitelky na dálku. Jsou spolu v každodenním kontaktu, buď prostřednictvím komunikačních aplikací, popřípadě paní učitelky kontrolují pokroky ve čtení, psaní nebo počítání pomocí videa, kdy rodiče nahrávají děti při čtení, nebo fotí stránky z písanek a pracovních sešitů, a materiál zasílají třídním učitelkám.

 

Děkujeme všem za spolupráci, trpělivost a pochopení, protože tam, kde je dobrá vůle, se dílo daří za všech okolností.